BETHLEN GÁBOR REFORMÁTUS GIMNÁZIUM

MŰEMLÉK ÉPÜLET FELÚJÍTÁSA, BŐVÍTÉSE ÉS ÁTALAKÍTÁSA

A kormány és az önkormányzat megállapodása után a Bethlen Gábor Református Gimnázium fenntartója, az iskola ingatlantulajdonosa, a Hódmezővásárhely-Ótemplomi Református Egyházközség és Hódmezővásárhely Megyei Jogú Önkormányzata 2017. november 27-én  ugyancsak együttműködési megállapodást kötött a beruházás megvalósítása érdekében.

A tervezés folyamán az oktatási intézmény és az ingatlan tulajdonos pontosan meghatározta az oktatási feltételek korszerű biztosítása érdekében a tervezett felújításokat, bővítéseket és végig részt vett a tervezési folyamatokban Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési és Városüzemeltetési Irodájával egyetemben.

Az elkészült kiviteli tervek 2020 nyarán tervellenőrzésen átestek. Az előkészítési szakaszt koordináló Emberi Erőforrások Minisztériuma tájékoztatása szerint a nagyberuházás további lebonyolításra a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkárságára fog kerülni.

A Bethlen Gábor Református Gimnázium műemlék épületegyüttese több ütemben megvalósuló rekonstrukción, átalakításon és bővítésen esik át a tervek szerint. A beruházás volumene miatt a kivitelezés várhatóan 36 hónapon keresztül fog megvalósulni.

A beruházások következtében az épület többfunkcióssá válik, széleskörűen elégíti majd ki az intézményt használók és a városba látogatók igényeit.

BŐVÍTÉS:

A gimnázium bővítése a telek északi részén három új épületegységgel valósul meg. A Tóth Sándor utca felőli fronton egy új kollégium épül, a Szőnyi utca felől pedig egy új étkező épülettel egészül ki a Sándy Gyula által 1896-ban tervezett műemlék épületegyüttes. A két új szárnyat az északi telekhatár mentén egy pinceszinti összekötő épületrész kapcsolja egybe. Az egyes új építésű, felszíni épületszárnyak homlokzatképzése és tömegei a gimnázium eredeti Sándy-féle, historizáló, javarészt neogótikus elemeket felvonultató stílusában kerülnek kialakításra, az eredetivel megegyező téglaarchitektúrás részletképzéssel.

A bővítés leghangsúlyosabb és – felhasználása szempontjából – multifunkciós eleme az új kollégium épülete, mely a jelenlegi tornaterem mögötti röplabda pálya helyén, a városháza felőli telekhatáron épül fel. Pinceszintjén két szint magas tornacsarnok, első és második emeletén kollégiumi lakószobák, harmadik, tetőtéri szintjén közösségi terek, a könyvtár és tanulószobák, valamint az igazgatás kapnak helyet.

Az új tornacsarnok az épület teljes alaprajzi kontúrját tölti majd ki. A szabvány kosárlabda pálya méretű játékterével a nagyobb létszámú iskolai rendezvények, illetve sportesemények lebonyolítását is biztosítani fogja. Az udvar felől kialakításra kerül egy földszinti galéria, mely rendezvények esetén 50 fő befogadására képes lelátóként is funkcionál és közvetlen kapcsolattal fog rendelkezni az udvaron található sportpályával.

Az első és második emeleten azonos alaprajzi kialakításban kerül elhelyezésre a szintenként 9 darab 4 fős és 1 darab 1 fős akadálymentesített internátusi szoba, valamint 1 darab felügyelő tanári szoba és a szinten lakók részére egy 38 főt befogadó közösségi társalgótér. A négy fős lakóegységek a nagy belmagasságot kihasználva galériázottak lesznek. Minden egység előteréből zuhanyzós fürdőszoba WC-vel, valamint teakonyha nyílik.

Az új épületszárny harmadik szintje a közösségi funkcióknak ad majd teret, ahol a diákok számára kényelmes ülőhely, társalgó, illetve rendezvények esetén fogadótér, ruhatár lesz kialakítva.  Itt fog elhelyezkedni 4 db 16 fő befogadására alkalmas tanulószoba, az igazgatási blokk és a szabadpolcos elrendezésű multifunkciós könyvtár tér, valamint digitális műhely.

A fedélszékbe nyíló, galériázott könyvtár az épület legreprezentatívabb tere lesz.

A kollégium épülete mintegy 812 m2 bruttó alapterületű lesz és 21 m-es magasságával illeszkedni fog a meglévő épületszárnyakhoz.

Étkező épület

Az épületegyüttes udvari kapujában épülő, léptékében kisebb, de karakterében meghatározó új eleme az iskolai étkezde épülete, mely Sándy eredetileg igazgatói lakásnak szánt, nem megépült tervei alapján fog elkészülni a telek Szőnyi utca felőli bejárati frontján.

Az épület eredeti alaprajzai és utcai homlokzata ismertek voltak. Az így rekonstruált tömegben kerül kialakításra az emeleten 50 fős tanári, a földszinten 80 főt befogadó akadálymentesített diák étkezde, valamint mindezeket kiszolgáló melegítőkonyha együttesen. Az összetett épülettömeget Sándy terveinek megfelelően egy hosszanti oromzatos 15 m magas nyeregtetőből és egy nagyméretű kontyolt sátortetőből összeillesztett fedélszék zárja, melyet a bejáratot kijelölve a lépcsőházat magába foglaló hengeres torony és a hozzá tartozó magas toronysisak egészít ki, melynek magassága 25 m lesz.

Pinceszinti összekötő épületrész

Az újonnan létesülő épületrészeket a telek északi határa mentén kiépülő pinceszinti bővítmény köti össze és kapcsolja a gimnázium meglévő együtteséhez. Az épület a kollégium pinceszinti tornacsarnokához kapcsolódóan magába foglalja a szükséges szertárakat, tanári és nemenkénti diák öltözőket, a tornacsarnokot kiszolgáló vizesblokkokat, az iskolaorvosi rendelőt, edzőtermet és raktárakat, valamint a gépészet számára szükséges helyiségeket. Emellett itt kap helyet a több mint százezer kötetet kiszolgáló gimnáziumi tömörpolcos irat raktár, valamint az étkezde épülete alatt egy 300 kerékpárt befogadó kerékpártároló, amelybe a Szőnyi utcáról közvetlen rámpakapcsolattal lehet majd behajtani. Az épületrész folyosói is kihasználtak lesznek. Ide kerülnek a diákok iskolai öltözőszekrényei.

A MEGLÉVŐ ISKOLA ÉPÜLET FELÚJÍTÁSA, ÁTALAKÍTÁSA:

Az oktatási épületrész változtatásai az eredeti térstruktúra tiszteletben tartása mellett igyekszik megfelelni majd egy modern iskola funkcionális kihívásainak, illetve biztosít kapcsolódási pontokat az újonnan építendő épületszárnyakhoz. A felújításra kerülő műemléki védettségű intézmény 3 szinten összességében 4.253 m2-en újul meg.

A külső nyílászárók teljes cseréje történik meg, amely alól kivételt képeznek a főbejárati kapuk ill. a már kicserélt belső oldali (északi) és véghomlokzati ablakok. A belső nyílászárókat az eredetiekkel megegyezően újra gyártják.

Az elektromos hálózat teljes felújítása fog megtörténni, illetve haladva a korral teljes strukturált hálózat kerül kialakításra. A fűtéskorszerűsítés keretén belül a régi radiátoros fűtést nagyrészt padlófűtés váltja fel a radiátoros fűtésrendszer mellett.

A jelenlegi tornaterem a beruházás során visszakapja egykori díszterem funkcióját. Az eredeti állapot visszaállításával, a karzat egykor befalazott boltöveinek visszabontásával a jelenlegi rajztanterem megszűnik és ismét karzat lesz, a tetőszerkezet újjáépül. A belső térből látható tetőszerkezet még impozánsabbá fogja tenni a teret. A díszterem színpadi és nézőtéri részre osztásával korszerű teret alkot és mintegy 240 ülőhelyével és 70 m2-es karzatával iskolai rendezvények befogadására lesz alkalmas.

A Beszédes Kornél szárny lapostetejére emeletráépítéssel új művészeti szaktanterem épül. Ebben az épületegységben helyezik el az akadálymentes megközelítést biztosító liftet is. Az utcára néző tanteremből büfét választanak le.

Érdemes megemlíteni a főépületben lévő könyvtár kialakítását is, amelynek belsőépítészeti részleteire nagy gondot fordított a tervező. Itt a meglévő könyvtár helyiség belső válaszfalainak bontásával, az udvari bejárat felöli reprezentatív előtér és új lépcső kialakításával, valamint az új galériával az intézmény egy olyan bensőséges hangulatú teret nyert, amely mint emlékszoba, mint könyvtár, mint reprezentatív kisebb létszámú rendezvényterem funkcionálhat és egyben méltó helyet ad a gimnázium féltve őrzött és értékes gyűjteményének bemutatására.

A belső udvarban az ismert történeti emlékek, (római kori szarkofágok, védett kövek, díszkút, stb.) méltó környezetbe kerülése mellett árnyékos leülők, csoportosulási terek, valamint egy 476.6 m2-es sportpálya is helyet kap.

A beruházás becsült kivitelezési költsége nettó 5 Mrd forint.

A generál tervező a szegedi illetőségű NOVÁK Építésziroda Kft. volt. Az új épületrészek tervezését a generáltervező alatt a budapesti DAW Építész Stúdió Kft. végezte.