A NÉMETH LÁSZLÓ GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA BŐVÍTÉSE

 

A beruházás előkészítésére 2017 májusában megvalósíthatósági tanulmányt készített az Euro-M Kft. Ezt követően 2018-ban készítette el a kiviteli terveket a Novák Építésziroda Kft. az oktatási intézmény igényeinek figyelembe vételével.

Az önkormányzat a kivitelezés megvalósításához szükséges műszaki ellenőri árajánlatkéréseket lefolytatta, a létesítmény műszaki ellenőre a Balanced Kft. lett.

A kivitelező kiválasztására irányuló, az önkormányzat által sikeresen lefolytatott közbeszerzési eljárást követően azonban a szerződéskötésre sajnos nem került sor, tekintettel arra, hogy habár a Kormány 1705/2018. (XII.17.) Kormányhatározatában támogatta 885 292 000 Ft összegben a beruházás megvalósítását, erről támogatói okirat nem került aláírásra.

Az ismételten indított közbeszerzési eljárást 2020-ban fedezethiány miatt vissza kellett vonni.

Tekintettel a kivitelezési összeg nettó 700 millió Ft feletti volumenére az Emberi Erőforrások Minisztériuma tájékoztatása szerint a nagyberuházás további lebonyolítása a beruházási ügynökségként a BMSK Beruházási Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zártkörűen Működő Részvénytársaság hivatott.

A FEJLESZTÉSRŐL:

Az új épületrész három szintes lesz. Az intézménytől kapott tervezési programban meghatározott helyiségek, a meglévő iskola bővítéseképpen, az újonnan létesítendő épületben kaptak helyet. A meglévő épületegyütteshez az épület dél-nyugati sarkán, az I. emeleti szinti nyaktagon keresztül kapcsolódnak.

A földszinten 4 db tanterem (ebből kettő szaktanteremnek megfelelő nagysággal), könyvtár (különálló teremmel az Izsépy gyűjtemény számára) és kiszolgáló helyiségek kerültek megtervezésre. Az itt létesülő wc blokk mind az oktatási helyiségeket, mind az első emeletre tervezett rendezvényteret is kiszolgálja majd. (10 db x 30 fő/db = 300 fő leány, 5 db x 80 fő/db = 400 fő fiú, földszinten és az I emeleten egy-egy db akadálymentes wc, egy db tanári wc)

Az új épületrész első emeletére egy rendezvénytermet terveztek, 600 férőhelyes kapacitással. Ehhez csatlakozik egy-egy nemenkénti, és egy akadálymentes öltöző, illetve szertár-stúdió helyiség.

A galéria szinten a rendezvénytérre lelátó közlekedő, illetve szerver szoba, gépészeti helyiség és raktárak találhatóak.

Az épület közlekedő magja a dél-nyugati sarokban kap helyet, ehhez kapcsolódik az első emeleten a meglévő épületbe átvezető nyaktag.

A rendezvénytér észak-nyugati sarkán külső menekülő lépcső is megvalósul.

A MEGLÉVŐ ÉPÜLETBEN TERVEZETT ÁTALAKÍTÁS:

A tervezett új szárnnyal a meglévő épületen belül néhány helyiség funkciója megváltozik, az a következő átalakítási munkákkal jár:

Földszint:

A meglévő főépület keleti oldalán a földszintjen az áthelyezendő Izsépy gyűjtemény helyén két tantermet alakítanak ki.

  1. Emelet:

Az I. emelet déli oldalán az áthelyezendő könyvtár helyén vezetői irodák lesznek, új gipszkarton válaszfalakkal és belső nyílászárókkal. A tanáriból gipszkarton válaszfallal étkező helyiséget választanak le.

 

Az új épületrész akadálymentesítése:

Az akadálymentes közlekedés teljeskörűen biztosított lesz.

A közlekedőkben kontrasztos és felületében eltérő vezetősávokat terveztek. A megvilágítás egyenletes, káprázás- és tükröződésmentes.

A meglévő épületegyüttes kapcsolódási pontjánál található az iskola felvonója, így az új szárny emeleti szintjének akadálymentes megközelítése is ennek segítségével történik majd.

Az új épületet a meglévő iskola tanulói és oktatói használják, max. 600 fős kapacitással.

Beépítési paraméterek:

Új épület:

Bruttó beépített alapterület: 1053,9m2+ 109,8m2 = 1163,7m

Új épület        fsz.                  816 m2

emelet             956 m2

karzat              195 m2

összesen         1967 m2

Építmény magassága: 8,83 m

Gerinc magassága: 10,72m